BDAR
Privatumo politika

Registracija

Reikalavimai kandidatams

 • Kandidatas turi dirbti lituanistinio švietimo įstaigoje užsienyje mokytoju ar dėstytoju;
 • Lietuvių kalbą mokėti ne žemesniu nei pažengusio kalbos vartotojo lygiu (B1).

Reikalingi dokumentai

Dokumentai į intensyvias lituanistines studijas pedagogams Klaipėdoje priimami iki 2023 m. balandžio 24 d. imtinai (Lietuvos laiku).

Privaloma pateikti žemiau nurodytų dokumentų kopijas:

 1. Paraiškos forma;
 2. Motyvacinis laiškas;
 3. Dokumentas, įrodantis, kad paraiškos teikėjas dirba mokytoju arba dėstytoju lituanistinio švietimo įstaigoje užsienyje su ikimokyklinio arba mokyklinio amžiaus vaikais ir (ar) suaugusiaisiais;
 4. Rekomendacija iš krašto lietuvių bendruomenės arba lituanistinio švietimo įstaigos užsienyje;
 5. Vienas iš dokumentų, įrodančių lietuvišką asmens kilmę:
  • Pažymėjimas ar kitas dokumentas, kuris yra išduodamas lietuvių bendruomenės atitinkamoje užsienio šalyje arba kitos kompetentingos valdžios institucijos (ambasados ar kt.);
  • Kompetentingos užsienio institucijos (mokyklos, savivaldybės, ambasados ar kt.) išduodamas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo ne mažiau kaip 3 paskutinius metus gyvena atitinkamoje užsienio šalyje (taikoma tais atvejais, kai asmuo nėra tos šalies pilietis).
    

Reikiamus dokumentus siųsti: kristina.blockyte-naujoke@ku.lt

Kandidatų atrankos kriterijai

 • Krašto lietuvių bendruomenės arba lituanistinio švietimo įstaigos užsienyje rekomendacijos pagrįstumas;
 • Kandidato motyvacija.

Kandidatas šio konkurso metu gali teikti paraišką tik vienai studijas organizuojančiai institucijai.