BDAR
Privatumo politika

Lituanistinių studijų istorija

2021 m. pirmą kartą Klaipėdos universitete vyko lituanistinės studijos užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams bei dėstytojams (vadovė dr. Kristina Blockytė-Naujokė). Dalyvavo 18 dalyvių iš 10 pasaulio šalių: Italijos, Šveicarijos, JAV, Danijos, Ispanijos, Sakartvelo, Švedijos, Anglijos, Ukrainos, Izraelio. Mokymai vyko mišriu būdu, dalis mokytojų dalyvavo kontaktiniu, kita dalis – nuotoliniu būdu.
Studijų metu buvo organizuojamos interaktyvios paskaitos, kuriose gilinamos didaktikos bei ugdymo psichologijos kompetencijos, aptariami teoriniai ir praktiniai lietuvių kalbos mokymo užduočių rengimo aspektai, mokymo(si) proceso organizavimo principai, inovatyvūs kalbos mokymo(si) metodai šiuolaikiniame ugdymo procese, sudaryta galimybė įgyti papildomų žinių apie Lietuvos kultūrą, istoriją.