BDAR
Privatumo politika

Lituanistinių studijų istorija

Lituanistinės studijos Klaipėdos universitete 2021 m.

2021 m. pirmą kartą Klaipėdos universitete vyko lituanistinės studijos užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams bei dėstytojams (vadovė dr. Kristina Blockytė-Naujokė). Dalyvavo 18 dalyvių iš 10 pasaulio šalių: Italijos, Šveicarijos, JAV, Danijos, Ispanijos, Sakartvelo, Švedijos, Anglijos, Ukrainos, Izraelio. Mokymai vyko mišriu būdu, dalis mokytojų dalyvavo kontaktiniu, kita dalis – nuotoliniu būdu.

Studijų metu buvo organizuojamos interaktyvios paskaitos, kuriose gilinamos didaktikos bei ugdymo psichologijos kompetencijos, aptariami teoriniai ir praktiniai lietuvių kalbos mokymo užduočių rengimo aspektai, mokymo(si) proceso organizavimo principai, inovatyvūs kalbos mokymo(si) metodai šiuolaikiniame ugdymo procese, sudaryta galimybė įgyti papildomų žinių apie Lietuvos kultūrą, istoriją.

lms-2021.jpg

Lituanistinės studijos Klaipėdos universitete 2022 m.

Lituanistinėse studijose Klaipėdos universitete dalyvavo 14 mokytojų iš JAV, Vokietijos, Norvegijos, Australijos, Danijos, Švedijos, Rusijos, Turkijos, Ispanijos. Mokymai vyko mišriu būdu: 10 dalyvių studijavo kontaktiniu, o 4 – nuotoliniu. Visiems studijų dalyviams buvo sudaryta galimybė prisijungti prie KU virtualios mokymo aplinkos ir, jiems patogiu metu, peržiūrėti paskaitų įrašus, atlikti įvairias užduotis.

Mokymuose dalyviams paskaitas skaitė 15 lektorių, kurie yra kvalifikuoti savo sričių specialistai: nuo inovatyviausių pradinių klasių mokytojų, mokyklos psichologų iki metodinių leidinių, vadovėlių autorių. Studijų metu organizuotos interaktyvios paskaitos, kuriose mokytojai gilino didaktikos bei ugdymo psichologijos kompetencijas, aptarė teorinius ir praktinius lietuvių kalbos mokymo užduočių rengimo aspektus, mokymo(si) proceso organizavimo principus, inovatyvius kalbos mokymo(si) metodus šiuolaikiniame ugdymo procese, analizavo dvikalbystės ugdymo šeimoje ir mokykloje pavyzdžius, mokėsi naudotis įvairiomis skaitmeninėmis programėlėmis ir kurti interaktyvias užduotis, įgijo papildomų žinių apie Lietuvos kultūrą, istoriją ir pan. Svarbu paminėti ir tai, jog vieną dieną paskaitos vyko tik nuotoliniu būdu, nes gerąja patirtimi dalinosi pernai KU lituanistinėse studijose dalyvavusios mokytojos iš Danijos ir Ispanijos. Taip kilo mintis įkurti lituanistinių studijų Alumni klubą ir tęsti šią tradiciją, kasmet pakviečiant po keletą buvusių dalyvių pasidalinti savo gerąja patirtimi.

Taip pat buvo organizuotos ekskursijos, išvykstamosios paskaitos ir edukacijos muziejuose. Dovilų etninės kultūros centre vyko net 3 skirtingos edukacijos (sodų pynimo, žvakių liejimo ir muzikos instrumentų darymo), kurių metu mokytojos mokėsi ne tik šių amatų, bet ir aiškinosi, kaip juos galima integruoti į lietuvių kalbos mokymo programą.

Šių metų lituanistinių studijų Klaipėdos universitete išskirtinumas buvo tas, jog kursantus kvietėme dalyvauti su šeimomis. Kartu su dalyvėmis atvyko 18 vaikų, kuriems dvi KU praktikantės buvo parengusios edukacinius užsiėmimus gretimoje auditorijoje. Taip lituanistinių studijų dalyvės paskaitų užduotis iškart galėjo išbandyti praktiškai, drauge su savo mažamečiais vaikais.

20220727_103156.jpg