BDAR
Privatumo politika

Reikalavimai kanditatams

 • Kandidatas turi būti užsienio lietuvis;
 • Dirbti lituanistinio švietimo įstaigoje užsienyje mokytoju ar dėstytoju;
 • Lietuvių kalbą mokėti ne žemesniu nei pažengusio kalbos vartotojo lygiu (B1).

Reikalingi dokumentai

Dokumentai į intensyvias lituanistines studijas pedagogams Klaipėdoje priimami iki 2022 m. balandžio 27 d. imtinai (Lietuvos laiku).

Privaloma pateikti žemiau nurodytų dokumentų kopijas:

 1. Paraiškos forma;
 2. Motyvacinis laiškas;
 3. Dokumentai:
  1. įrodantys, kad paraiškos teikėjas dirba mokytoju arba dėstytoju;
  2. įrodantys lietuvišką asmens kilmę (pažymėjimas ar kitas dokumentas, kuris yra išduodamas lietuvių bendruomenės atitinkamoje užsienio šalyje arba kitos kompetentingos valdžios institucijos (ambasados ar kt.));
  3. kompetentingos užsienio institucijos (mokyklos, savivaldybės, ambasados ar kt.) išduodamas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo ne mažiau kaip 3 paskutinius metus gyvena atitinkamoje užsienio šalyje (taikoma tais atvejais, kai asmuo nėra tos šalies pilietis).
 4. Rekomendacija iš lietuvių bendruomenės arba lituanistinio švietimo įstaigos užsienyje;

Reikiamus dokumentus siųsti: kristina.blockyte-naujoke@ku.lt